İpotek Fekki Nedir? Fek Yazısı Nedir? Fek Yazısı Nereden ve Nasıl Alınır?

Fek ne demek; Fek kelimesinin kökeni Arapçadır. Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma gibi anlamalara gelir.

Konut kredisi ile ev satın alındığı takdirde kredi vadesi bitene kadar gayrimenkul, banka tarafından ipotek edilir. Bu uygulama, konut kredisi alan kişinin borcunu ödeyememesi durumuna karşı bankanın aldığı bir tedbirdir. Kredi ile gayrimenkul satın alan kişi bankaya olan tüm borçlarını ödediği zaman ipotek kaldırılır. Ancak ipoteğin kaldırılması için öncelikle bankanın ipotek fek yazısı hazırlaması gerekir.


İpotek Fek Yazısı Nedir?

Ev kredisinin tamamı ödendiği zaman ipoteğin kaldırılması için banka tarafından hazırlanan belgeye fek yazısı denir. Fek yazısı, banka tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne teslim edilir ve işleme alındıktan sonra ev üzerindeki ipotek kaldırılabilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Tescili Tüzüğünün 88. maddesinde vatandaşların belgeleri elden teslim edemeyeceği belirtilir. Fek yazısı için başvurulan bankanın, ilgili tapu müdürlüklerine fek yazısını göndermesi gerektiği belirtilmiştir.

Fek Yazısı Nasıl Alınır?

Bankadan fek yazısının istenebilmesi için ev kredisi borcunun tamamının ödenmiş olması gerekir. Gayrimenkul sahibi, konut kredisi aldığı bankaya başvurarak fek yazısı hazırlanmasını ister.

Bankalar, ipotek fekki yazısı ücreti talep edebilmektedir. Bu nedenle borçlu ile banka arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinde, ipotek fekki hazırlanması için ücret talep edilmeyeceğine dair bir madde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böylece kredi vadelerinin tamamını ödeyen borçlu, ek bir ücret ödemeden fek yazısı alabilir. Banka bu maddeye rağmen ücret talep ettiği takdirde gayrimenkul sahibinin itiraz etme hakkı bulunur.

Fek Yazısı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması adına talep edilen fek yazısının alınabilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:


 • İpotek edilen gayrimenkule ait tapu senedi sunulmalıdır.
 • Tapu senedi yoksa gayrimenkule ait ada ve parsel numaralarının yer aldığı resmi belge ibraz edilmelidir.
 • Tapu senedi ya da ada ve parsel bilgilerinin yer aldığı evraklar olmadığı takdirde gayrimenkul sahibinin sözlü beyanı da geçerli sayılır.
 • Alacaklı ya da temsilcisinin ve gayrimenkulun yeni sahibi olan borçlunun fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı yerine pasaport veya avukat kimliğinin aslı ve fotokopileri de ibraz edilebilir.
 • Gerçek kişilerden T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerden vergi numarası talep edilir.
 • Alacaklının 1, borçlunun 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 6x4 boyutundaki vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.
 • Alacaklı ya da gayrimenkulün yeni sahibinin temsilcilerinin bulunması halinde temsil etme yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenebilir.

Yaşam alanını değiştirmek, olumlu değişikliklere doğru atılan ilk adımdır.

İLETİŞİM

 • Akademi Emlak ve Danışmanlık

 • Demircilerardı Mahallesi

 • Buğday Pazarı Sokak No: 16A

 • Merkez/Sivas