TMK 605/1 Maddesi Gereğince Miras Bırakanın Borçlarından Dolayı, Mirasçıların Mirası Hükmen Reddi

        4271 sayılı TMK'nın 605. maddesinin 1. fıkrasında yasal veya atanmış mirasçıların mirası reddedebileceklerini, müteakip maddelerde kayıtsız şartsız olan bu reddin ölüm tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde yapılması gerektiğini aynı maddenin 2. fıkrasında da "ölümü halinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır" hükmü yer almaktadır. TMK 605/1 maddesinde mirasın reddi yargı kararlarında ve doktrinde gerçek red, aynı maddenin 2. fıkrasında ki red ise hükmi red olarak adlandırılmıştır. Gerçek redde mirasçıların tek taraflı irade açıklamasını bir süreye tabi tuttuğu halde, hükmi reddin bir sonuç doğurması için herhangi bir irade açıklaması gerekmediği gibi süre de öngörülmemiştir. TMK 605/1 de ki bu düzenleme TMK'nın 599. maddesi gereğince mirasın açılması ile miras kendiliğinden mirasçılara geçer kuralının bir ayrıcalığını oluşturmaktadır. Mirasçılar mirası borça batık durumuna rağmen kabul edebilirler. 
        Mirası hükmen reddetmiş sayılan mirasçılar, tereke alacakları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebilecekleri gibi, bunu aletlerine açılacak bir davada defi yıl ile de ileri sürebilirler. 

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi 

2022/311 Emsal

2022/630 Karar

Yaşam alanını değiştirmek, olumlu değişikliklere doğru atılan ilk adımdır.

İLETİŞİM

  • Akademi Emlak ve Danışmanlık

  • Demircilerardı Mahallesi

  • Buğday Pazarı Sokak No: 16A

  • Merkez/Sivas